"آقای Sportschau" مرده است – درگذشت ارنست هوبرتی

0

ارنست هوبرتی، اسطوره نمایش ورزشی، در سن 96 سالگی درگذشت. مجری برنامه سال ها چهره برنامه ورزشی ARD بود و در سراسر آلمان با نام “آقای اسپورتشاو” شناخته می شد. نویسنده: بورکارد هوپ[mehr]

Source link

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *