شالکه به سختی براونشوایگ را شکست داد

0

شالکه 04 با پیروزی اندک مقابل برانشوایگ، رقیب سقوط کرد، به موفقیت دست یافت. تیم مربی گرائرتس 1-0 پیروز شد.[mehr]

Source link

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *