صورت فلکی ویژه Röiseland

0

Marte Olsbu Röiseland پس از یک دوره طولانی رنج دوباره به صدر جهان بیاتلون بازگشت. این نیز به دلیل حمایت همسرش Sverre است – اگرچه او برای مسابقه کار می کند. نویسنده: اوری زهوی.[mehr]

Source link

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *